Kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinio aprašymas

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas
Kiekis
1. Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm
1 vnt.
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 cm
8 vnt.
3. Lipnus pleistras, 2,5 cm x 5 m
1 vnt.
4. Palaikomasis tvarstis,  6 cm x 4 m
2 vnt.
5. Palaikomasis tvarstis,  8 cm x 4 m
3 vnt.
6. Palaikomasis trikampio formos tvarstis
2 vnt.
7. Pirmosios pagalbos žirklės
1 vnt.
8. Speciali antklodė nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti,  ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm
1 vnt.
9. Sterilus nudegimų tvarstis,  40 cm x 60 cm
2 vnt.
10. Sterilus nudegimų tvarstis,  60 cm x 80 cm
1 vnt.
11. Sterilus žaizdų tvarstis,  10 cm x 10 cm
6 vnt.
12. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis,  8 cm x 10 cm
3 vnt.
13. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės
4 vnt.
14. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė
1 vnt.
15. Rinkinio aprašas
1 vnt.
 
  1. Rinkinyje gali būti tik Lietuvos Respublikoje aprobuotų medicinos pagalbos priemonių.
  2. Už rinkinio priežiūrą ir jo papildymą atsakingas kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, o geležinkelio įmonėje –  vadovas ar jo paskirtas asmuo.
  3. Rinkinys turi būti nuolat atnaujinamas ir papildomas.
  4. Pasibaigusio tinkamumo vartoti laiko ir netinkamos kokybės medicinos pagalbos priemones laikyti  rinkinyje draudžiama.
  5. Kelių motorinės transporto priemonės (išskyrus motociklus be šoninės priekabos) savininkas, įmonės vadovas arba jo paskirtas atsakingas asmuo už rinkinio priežiūrą turi būti susipažinęs su jame esančiomis  medicinos pagalbos ir kitomis priemonėmis bei pirmosios pagalbos teikimu.
  6. Kelių motorinėse transporto priemonėse (išskyrus motociklus be šoninės priekabos), skirtose keleiviams vežti ir turinčiose sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) daugiau kaip 8, turi būti ne mažiau kaip 2 pirmosios pagalbos rinkiniai.
  7. 8 punkte nenurodytose kelių motorinėse transporto priemonėse (įskaitant traktorius, kitas savaeiges žemės ūkio mašinas ir kt.) turi būti vienas iš kelių motorinės transporto priemonės pirmosios pagalbos rinkinių.
  8. Geležinkelio transporto priemonėse pirmosios pagalbos rinkinių bei rekomenduojamų medicinos pagalbos priemonių kiekį nustato geležinkelio įmonės vadovas.
  9. Papildomai rekomenduojama turėti:
9.1. Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
9.2. atšvaitinę juostą;
9.3. žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruotopreparato) 50 ml pirmosios pagalbos rinkinyje gali būti esant patalpoje ne žemesnei kaip –5oC temperatūrai;
9.4. vienkartinę dirbtinio kvėpavimo kaukę. Jei sėdimų vietų (be vairuotojo vietos) yra daugiau kaip 8, rekomenduojama turėti thesildenafil.com/ ne mažiau kaip 2 vnt.;
9.5. Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml arba 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti.
9.6. šaldantį maišelį, naudojamą patempus sausgysles, raumenis, sumušus kūno vietas,  perkaitus saulėje.