Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3.1. Aptarnaujantysis transportas – transporto priemonės, priklausančios draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir

Bendrosios nuostatos

1. Kelių eismo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato eismo keliais tvarką visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2. Kiti Lietuvos Respublikos saugaus

Papildomos lentelės

11. Papildomos lentelės (toliau – lentelės) patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios: Nr.