Lenkimas ir eismas juostose

136. Prieš pradėdamas lenkti, vairuotojas privalo įsitikinti, kad: 136.1. nė vienas iš važiuojančių paskui jį vairuotojų nepradėjo jo lenkti; 136.2.

Važiavimo greitis

127. Vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio