Įspėjamieji kelio ženklai

1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

Nr.Ženklo pavadinimasPavyzdysŽenklo reikšmė
101Pervaža su užtvarupervaža su užtvaru - įspėjamasis ženklasGeležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru
102Pervaža be užtvaropervaža be užtvaro - įspėjamasis ženklasGeležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
103Pakeliamasis tiltaspakeliamasis tiltas - įspėjamasis ženklasĮspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto
104Krantinėkrantinė - įspėjamasis ženklasĮvažiavimas į krantinę arba krantą
105Vaikaivaikai - įspėjamasis ženklasKelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų
106Darbai kelyjedarbai kelyje - įspėjamasis ženklasKelio ruožas, kuriame dirbama
107Sankryžasankryža - įspėjamasis ženklasLygiareikšmių kelių sankirta
108Sankryža su šalutiniu keliusankryža su šalutiniu keliu 1 - įspėjamasis ženklas sankryža su šalutiniu keliu 2 - įspėjamasis ženklasPagrindinį kelią kerta šalutinis kelias
109Šalutinis kelias iš dešinėsšalutinis kelias iš dešinės 1 - įspėjamasis ženklas šalutinis kelias iš dešinės 2 - įspėjamasis ženklasPrie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias
110Šalutinis kelias iš kairėsšalutinis kelias iš kairės 1 - įspėjamasis ženklas šalutinis kelias iš kairės 2 - įspėjamasis ženklasPrie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias
111Žiedinė sankryžažiedinė sankryžą - įspėjamasis ženklasSankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu
112Šviesoforasšviesoforas - įspėjamasis ženklasSankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais
113Vingis į dešinęvingis į dešinę 1 - įspėjamasis ženklas vingis į dešinę 2 - įspėjamasis ženklasMažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę
114Vingis į kairęvingis į kairę 1 - įspėjamasis ženklas vingis į kairę 2 - įspėjamasis ženklasMažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę
115Vingiaivingiai 1 - įspėjamasis ženklas vingiai 2 - įspėjamasis ženklasKelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę
116Vingiaivingiai (į kairę) 1 - įspėjamasis ženklas vingiai (į kairę) 2 - įspėjamasis ženklasKelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę
117Stati nuokalnėstati nuokalnė - įspėjamasis ženklas 
118Stati įkalnėstati įkalnė - įspėjamasis ženklas 
119Slidus keliasslidus kelias - įspėjamasis ženklasKelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi
120Nelygus keliasnelygus kelias - įspėjamasis ženklasKelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)
121Žvyrasžvyras - įspėjamasis ženklasPatobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai
122Pavojingas kelkraštispavojingas kelkraštis - įspėjamasis ženklasKelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu
123Susiaurėjimassusiaurėjimas - įspėjamasis ženklasVažiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių
124Susiaurėjimas iš dešinėssusiaurėjimas iš dešinės - įspėjamasis ženklasVažiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių
125Susiaurėjimas iš kairėssusiaurėjimas iš kairės - įspėjamasis ženklasVažiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės
126Dvipusis eismasdvipusis eismas - įspėjamasis ženklasVažiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės
127Pėsčiųjų perėjapėsčiųjų perėja - įspėjamasis ženklasNurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja” ir 1.13.1-1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja”pažymėta pėsčiųjų perėja
128Pėstiejipėstieji - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji
129Dviratininkaidviratininkai - įspėjamasis ženklasĮspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai
130Gyvulių perginagyvulių pergyna  - įspėjamasis ženklas 
131Laukiniai gyvūnailaukiniai gyvūnai - įspėjamasis ženklasĮspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai
132Krintantys akmenyskrintantys akmenys - įspėjamasis ženklasKelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys
133Šoninis vėjasšoninis vėjas - įspėjamasis ženklas 
134Lėktuvailėktuvai - įspėjamasis ženklasKelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai
135Transporto grūstistransporto grūstis - įspėjamasis ženklasKelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti
136Daug eismo įvykiųdaug eismo įvykių - įspėjamasis ženklasKelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių
137Kiti pavojaikiti pavojai - įspėjamasis ženklasKelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų
138Vienkelis geležinkelisvienkelis geležinkelis - įspėjamasis ženklasGeležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį
139Daugiakelis geležinkelisdaugiakelis geležinkelis - įspėjamasis ženklasGeležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį
140Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
141Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje
142Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
143Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
144Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje
145Artėjama prie pervažos Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
146Posūkio kryptis į dešinę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
147Posūkio kryptis į kairę Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
148Eismo krypčių išsiskyrimas Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
149Nukreipiamoji gairė Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją
150Provėžos Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų
151Greičio mažinimo priemonė Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)

 

2. Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.