Baigiamosios nuostatos

236. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.