Įspėjamieji kelio ženklai

1. Įspėjamieji kelio ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

Nr. Ženklo pavadinimas Pavyzdys Ženklo reikšmė
101 Pervaža su užtvaru pervaža su užtvaru - įspėjamasis ženklas Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru
102 Pervaža be užtvaro pervaža be užtvaro - įspėjamasis ženklas Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro
103 Pakeliamasis tiltas pakeliamasis tiltas - įspėjamasis ženklas Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto
104 Krantinė krantinė - įspėjamasis ženklas Įvažiavimas į krantinę arba krantą
105 Vaikai vaikai - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų
106 Darbai kelyje darbai kelyje - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas, kuriame dirbama
107 Sankryža sankryža - įspėjamasis ženklas Lygiareikšmių kelių sankirta
108 Sankryža su šalutiniu keliu sankryža su šalutiniu keliu 1 - įspėjamasis ženklas sankryža su šalutiniu keliu 2 - įspėjamasis ženklas Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias
109 Šalutinis kelias iš dešinės šalutinis kelias iš dešinės 1 - įspėjamasis ženklas šalutinis kelias iš dešinės 2 - įspėjamasis ženklas Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias
110 Šalutinis kelias iš kairės šalutinis kelias iš kairės 1 - įspėjamasis ženklas šalutinis kelias iš kairės 2 - įspėjamasis ženklas Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias
111 Žiedinė sankryža žiedinė sankryžą - įspėjamasis ženklas Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu
112 Šviesoforas šviesoforas - įspėjamasis ženklas Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais
113 Vingis į dešinę vingis į dešinę 1 - įspėjamasis ženklas vingis į dešinę 2 - įspėjamasis ženklas Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę
114 Vingis į kairę vingis į kairę 1 - įspėjamasis ženklas vingis į kairę 2 - įspėjamasis ženklas Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę
115 Vingiai vingiai 1 - įspėjamasis ženklas vingiai 2 - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę
116 Vingiai vingiai (į kairę) 1 - įspėjamasis ženklas vingiai (į kairę) 2 - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę
117 Stati nuokalnė stati nuokalnė - įspėjamasis ženklas  
118 Stati įkalnė stati įkalnė - įspėjamasis ženklas  
119 Slidus kelias slidus kelias - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi
120 Nelygus kelias nelygus kelias - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)
121 Žvyras žvyras - įspėjamasis ženklas Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai
122 Pavojingas kelkraštis pavojingas kelkraštis - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu
123 Susiaurėjimas susiaurėjimas - įspėjamasis ženklas Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių
124 Susiaurėjimas iš dešinės susiaurėjimas iš dešinės - įspėjamasis ženklas Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių
125 Susiaurėjimas iš kairės susiaurėjimas iš kairės - įspėjamasis ženklas Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės
126 Dvipusis eismas dvipusis eismas - įspėjamasis ženklas Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės
127 Pėsčiųjų perėja pėsčiųjų perėja - įspėjamasis ženklas Nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja” ir 1.13.1-1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais kelio ženklais „Pėsčiųjų perėja”pažymėta pėsčiųjų perėja
128 Pėstieji pėstieji - įspėjamasis ženklas  Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji
129 Dviratininkai dviratininkai - įspėjamasis ženklas Įspėja apie kelio ruožą, į kurį dažnai įvažiuoja ar jį kerta dviratininkai
130 Gyvulių pergina gyvulių pergyna  - įspėjamasis ženklas  
131 Laukiniai gyvūnai laukiniai gyvūnai - įspėjamasis ženklas Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali judėti laukiniai gyvūnai
132 Krintantys akmenys krintantys akmenys - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys
133 Šoninis vėjas šoninis vėjas - įspėjamasis ženklas  
134 Lėktuvai lėktuvai - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai
135 Transporto grūstis transporto grūstis - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti
136 Daug eismo įvykių daug eismo įvykių - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių
137 Kiti pavojai kiti pavojai - įspėjamasis ženklas Kelio ruožas, kuriame yra kitais kelio ženklais nenumatytų pavojų
138 Vienkelis geležinkelis vienkelis geležinkelis - įspėjamasis ženklas Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį
139 Daugiakelis geležinkelis daugiakelis geležinkelis - įspėjamasis ženklas Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį
140 Artėjama prie pervažos   Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
141 Artėjama prie pervažos   Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje
142 Artėjama prie pervažos   Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje
143 Artėjama prie pervažos   Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
144 Artėjama prie pervažos   Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje
145 Artėjama prie pervažos   Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje
146 Posūkio kryptis į dešinę   Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
147 Posūkio kryptis į kairę   Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
148 Eismo krypčių išsiskyrimas   Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje
149 Nukreipiamoji gairė   Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją
150 Provėžos   Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų
151 Greičio mažinimo priemonė   Įspėja apie kelyje įrengtą greičio mažinimo priemonę (kalnelį ir kitą)

 

2. Jeigu įspėjamieji kelio ženklai statomi kartu su papildoma lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo įspėjamojo kelio ženklo pastatymo vietos.